מיקום:תל אביב
שנה:2001
בשיתוף:
אדר' רוזנה ריינהולד-פיקס
אדר' נטע רייטגור-לביץ