"צופים לנצח", פרויקט הנצחה - במורד הגבעה בחוות הצופים, למרגלות החאן ההיסטורי, מתוכנן פרויקט הנצחה ייחודי.
דרך "מסע בזמן, המתאפיין במייצג היסטורי וחוויה הקושרת בין שאלות של זהות, זיכרון והנצחה מבקש הפרויקט לעצב את הזיכרון הקולקטיבי של תנועה הצופים מאז היווסדה (1919) ועד זמננו.
זהו מוזיאון חי הנטוע בנוף המקומי האותנטי תוך שימוש בו ובמרכיביו. זהו פרויקט המבטא דיאלוג אחר בין אדריכלות והנצחה.

שטח:דונם
נמצא בתהליך תכנון