שטח חלל:50 מ"ר
סיום בצוע:2007
צילום:דובי טל (אלבטרוס)