פתח מפה

נעמה שבתאי-ציזר
אדריכלות, שימור ועיצוב הסביבה

הרצל 61 קריית אונו
טל: 03-6359670
נייד: 054-2440805
פקס: 03-6359668
cyzzern@netvision.net.il

NAAMA SHABTAI-CYZER
Architecture, Conservation and Environmental Design

61 Herzel st. Kiryat-Ono
Tel: 03-6359670
Mobile: 054-2440805
Fax: 03-6359668
cyzzern@netvision.net.il